Testy, badania i analiza zdolności

motorycznych oraz psychomotorycznych

Sprawdź się i poznaj swoje granice!

Pomiary czasu reakcji mózgu 2Pomiary czasu reakcji mózgu

O testach

Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się wykonywaniem testów, badań i analizą zdolności motorycznych oraz psychomotorycznych.

Wykonujemy testy i badania na zawodnikach sportów drużynowych i indywidualnych.

Pracujemy z drużynami seniorskimi oraz młodzieżowymi.

Oprócz wykonywania testów zajmujemy się badaniami nad czasem reakcji mózgu. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu mamy możliwość wykonywania tysięcy ćwiczeń na system kognitywny mózgu, dzięki któremu mamy możliwość poprawy funkcji wykonawczych, kontrolę impulsów, pobudzenie, skupienie, selektywność uwagi oraz jej dzielenie, zmianę i podtrzymanie.

Po wykonanych testach i badaniach trenerzy lub grupy badane otrzymują szczegółową analizę wyników.


W zależności od wyboru testów i badań przygotowujemy ofertę cenową dostosowaną do Państwa potrzeb.

Testy

Test zdolności kognitywnych

Zdolności poznawcze (mentalne) to wyższe funkcje poznawcze mózgu, które pozwalają nam na zapamiętywanie informacji. Do zdolności kognitywnych należą: myślenie, orientacja przestrzenna, rozumienie, przetwarzanie danych, nauka, mowa, ocenianie …

Wyzwania w przewodzeniu sensorycznym są powszechne wśród osób z zaburzeniami poznawczymi. Trening z bodźcami światła i dźwięku stymuluje osoby z problemami przewodzenia sensorycznego.

Nasza firma oferuje nową, dynamiczną i wizualną możliwość uczenia się by poprawić zdolności umysłowe

i motoryczne oraz koncentrację i reaktywność.

Pozwala użytkownikom na zaangażowanie się w funkcjonalny i społeczny proces uczenia się przez organizowanie ćwiczeń motywacyjnych dla poprawy zdolności umysłowych, postrzegania i koncentracji.

Test zwinności - T-test
Test zwinności

Podczas testu zawodnik porusza się w różny sposób,

od biegu do przodu i tyłu, po poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym.

Badany zawodnik wykonuje test dwukrotnie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia innych testów

zwinności po konsultacji z klientem.


Test wytrzymałości krążeniowo-oddechowej - Beep Test
Test wytrzymałości krążeniowo-oddechowej

Próba biegowa Beep Testu polega na pokonaniu jak największej liczby 20-to metrowych odcinków na zasadzie biegu „w tę i z powrotem”, gdzie po ściśle określonym czasie, przy pomocy charakterystycznych sygnałów dźwiękowych wyznacza się narastającą intensywność biegu.

Przy Beep-teście zakładamy zawodnikom optyczne sensory tętna, dzięki którym mamy podane dokładne tętno pracy serca.

Po wykonanym teście przy maksymalnym zaangażowaniu jesteśmy w stanie podać przybliżone tętno maksymalne zawodnika.

Dzięki testowi podajemy również przybliżoną wartość maksymalnego poboru tlenu VO2max.

Test wytrzymałości beztlenowej - Rast Test

Rast Test polega na 6-krotnym pokonaniu odcinka 35m po linii prostej przy 10-sekundowej przerwie wypoczynkowej. Czas mierzony jest za pomocą fotokomórek. Tętno pracy serca za pomocą optycznego sensora tętna.

Dzięki temu testowi jesteśmy w stanie wyznaczyć takie parametry jak: 

- Moc maksymalna

- Moc minimalna

- Średnia moc

- Wskaźnik spadku mocy

- Tempo restytucji

Test szybkości lokomocyjnej
test szybkosci lokomocyjnej

Test przeprowadzany jest na odcinkach 5m,10m i 30m

- z możliwością modyfikacji odcinków. 

Wykonywany jest na fotokomórkach, dzięki którym określamy wynik pomiarowy z dokładnością do jednej tysięcznej części sekundy

Badany zawodnik wykonuje test dwukrotnie.

Programy pracy z dziećmi
Programy pracy z dziećmi

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu możemy programować i wykonywać tysiące ćwiczeń na czas reakcji mózgu u dzieci. 

Programujemy ćwiczenia tak by oprócz zabawy już najmłodsze dzieci mogły poprawiać zdolności koordynacyjne i psychomotoryczne pobudzając ich zmysł interaktywnymi czujkami, zachęcając do samodzielnego myślenia i podejmowania poprawnych decyzji. 

Jesteśmy w stanie dostosować i zaprogramować ćwiczenia specjalnie pod dane grupy wiekowe od ćwiczeń początkujących po bardzo zaawansowane.

Badania dowodzą, że jeśli już od najmłodszych lat bodźcujemy dzieci do samodzielnego myślenia

i reagowania na bodźce zewnętrzne, to w przyszłości dzieci są bardziej inteligentne i dużo łatwiej radzą sobie w przestrzeni społecznej.

Pomiary czasu reakcji mózgu

Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce firm zajmujących się przeprowadzaniem badań psychomotorycznych na urządzeniach firmy Fitlight, które służą do pomiaru czasu reakcji mózgu. 

Pomiary pozwalają określić nam jak szybki jest czas reakcji mózgu na bodźce zewnętrzne. Im szybciej test zostanie wykonany, tym osoba badana będzie podejmowała lepsze i szybsze decyzje. Jest to niezwykle istotne w każdym sporcie, ponieważ szybsza reakcja mózgu równa się szybszemu reagowaniu na nagłe sytuacje.

Oprócz pomiarów wykonujemy z badanymi specjalistyczne ćwiczenia mające na celu polepszenie czasu reakcji mózgu. 

Jesteśmy w stanie dostosować i zaprogramować ćwiczenia specjalnie pod dany sport lub pod daną jednostkę.

Wyślij nam wiadomość

Napisz do nas a odpowiemy tak szybo jak to możliwe

Informacje kontaktowe

T: +48 534 597 324

E: kontakt@karionak.pl

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych przez tę witrynę.
Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych przez tę witrynę.
Tak